Để đánh giá được nâng cao một lĩnh vực cạnh tranh như dịch vụ vận chuyển hàng hay còn gọi là (Logicstics). Các công ty đều phải hằng ngày cải tiến nâng cao chất lượng và độ tin tưởng của khách hàng dành cho dịch vụ của mình. Đã có một vài nhà kinh tế đã nói: Bạn không thể cải tiến nó nếu như bạn không có một chỉ số đo lường của dịch vụ mà bạn đang làm, điều này có nghĩa nói lên rằng các công ty phải đo lường và đánh giá được chất lượng của dịch vụ Logistics của mình một cách khách quan trước khi cải tiến và hoàn thiện dịch vụ của mình được đi lên một tầm cao mới.

Tổng quan về đánh giá chất lượng của một dịch vụ Logistics và sự hài lòng của khách hàng

 • Khái niệm về dịch vụ của bạn đang làm việc
 • Chất lượng dịch vụ của bạn như thế nào
 • Những mô hình để đánh giá được chất lượng của dịch vụ
 • Mô hình SERVQUAL (Thang đo độ tin cậy và giá trị sản phẩm)
 • Mô hình các khảng cách của chất lượng sản phẩm và dịch vụ
 • Mô hình được đánh giá và ra được một quyết đinh trên cơ sở
 • “tầm quan trọng” “mức độ thõa mãn của khách hàng”
 • Mô hình đánh giá được sự thõa mãn của khách hàng
 • Đánh giá được tầm quan trọng của những yêu câu đưa ra
 • Đánh giá được mức độ thõa mãn và tầm quan trọng

vận chuyển hàng trung quốc chính ngạch

Bạn phải định nghĩa được sự hài lòng của khách hàng và tại sao phải làm cho khách hàng hài lòng.

 • Định nghĩa được sự hài lòng của khách hàng là như thế nào
 • Tại sao mình phải làm hài lòng khách hàng dùng sản phẩm của mình
 • Sự cần thiết của đo lường nhu cầu và sự thõa mãn của khách hàng

Các phương pháp điều tra chỉ số đo lường và theo dõi đánh giá sự đánh giá hài lòng của khách hàng

 • Phản hổi từ khách hàng khi sử dụng dịch vụ
 • Sự thõa mãn của khách hàng khi sử dụng dịch vụ mà mình đang làm
 • Mô hình đánh giá độ đo lường sự thõa mãn của khách hàng

Phương pháp chung để xác định, định tính và chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng được tính toán trên phần mềm SPSS.

Ứng dụng đánh giá chất lượng của dịch vụ và hài lòng của khách hàng tại một công ty vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không (ví dụ thông qua một công ty cụ thể là Geodis Wilson Việt Nam

Xem thêm: Dịch vụ mua hàng họ từ Trung Quốc về Việt Nam

Tổng quan lý thuyết về giao nhận hàng không

 • Nhà giao nhận hàng không
 • Đặc điểm của dịch vụ vận tải hàng không
 • Cơ sở vật chất kỹ thuật của vận tải hàng không
 • Hàng hóa luôn được vận chuyển từ đường hàng không

vận tải hàng bằng đường hàng không

Một số tiêu chí thường được xem xét trong một dịch vụ giao nhận vận chuyển hàng không

 • Quy trình giao nhận hàng xuất khẩu bằng đường hàng không .
 • Số lượng giao nhận hàng
 • Giá trị khi giao nhận
 • Cơ câu của mặt hàng khi giao nhận
 • Cơ cấu của thị trường giao nhận hàng

Các yếu tố làm ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng về dịch vụ vận chuyển hàng không.

Các yếu tố tác động đến khách hàng

 • Những yếu tố được khách hàng đánh giá là quan trọng nhất
 • Những yếu tố làm khách hàng ít hài lòng nhất
 • Những yếu tố có khoảng cách lớn nhát giữa điểm số và tầm quan trọng và điểm số hài lòng.
 •  Phải phân tích được các yếu tố
 •  Phân tích được các yêu tố theo mà trận để đánh giá được mức độ thõa mãn và tầm quan trọng của khách hàng

Phân tích được các yếu tố theo từng nhân tố

 • Độ tin cậy của khách hàng đối với dịch vụ
 • Độ đáp ứng dịch vụ của mình dành cho khách hàng
 • Độ tận tâm tận tình của dịch vụ đối với khách hàng
 • Độ chuyên nghiệp của dịch vụ dành cho khách hàng

Ảnh hưởng của các biến định tính đến các yếu tố nằm

 • trong vùng II,vùng III, khu vực cần cải tiến, nâng cao.

Những yếu tố để đánh giá được dịch vụ vận chuyển hàng bằng đường biển chất lượng.

 • Thời gian vận chuyển hàng luôn phải đúng quy trình và thời gian giao nhận hàng
 •  Thủ tục thông quan được làm một cách nhanh chóng và gọn gàng
 • Hàng hóa khi giao nhận không bị vỡ, đền bù 100% khi hàng của bạn bị méo hoặc không đạt chất lượng.
 • Hồ sơ thủ tục giao nhận đơn giản, theo quy định của pháp luật đưa ra.

vận tải bằng đường biển

Yếu tố để đánh giá dịch vụ vận chuyển hàng đường bộ như thế nào.

Khi nói về đường bộ thì có rất nhiều yếu tố để đánh giá được một dịch vụ sản phẩm chất lượng được vì nó có rất nhiều cái để bạn đánh giá. Chúng tôi sẽ nêu những yếu tố cơ bản để bạn nhìn vào xem xét được một dịch vụ đạt chất lượng là như thế nào nhé.

Nên đọc: Hải phòng nơi nào có dịch vụ vận chuyển hàng Trung Quốc

 • Vận chuyển hàng luôn phải đúng thời gian giao nhận cho khách hàng.
 • -Giao nhận hàng hóa từ Trung Quốc về Việt Nam luôn phải an toàn.
 • -Không được vỡ hỏng hàng hóa khi giao nhận.
 • -Không bị tắc biên.

Ứng dụng đánh giá chất lượng dịch vụ và hài lòng khách hàng tại một công ty dịch vụ vận chuyển hàng hóa bằng đường biển (ví dụ tại công ty CỔ PHẦN GIAO NHẬN HÀNG VĨNH CÁT LOGISTICS VIỆT NAM)

Các sản phẩm dịch vụ của công ty

Phân tích và trình bày kết quả nghiên cứu sự hài lòng khách hàng.

 • Mẫu điều tra và cách thức chọn mẫu
 • Kết quả thống kê mô tả thông qua bảng khảo sát
 • Phân tích yếu tố theo từng nhân tố
 • Độ Tin cậy – K1
 • Khả năng đáp ứng – K2
 • Độ chuyên nghiệp – K3

van-chuyen-hang-quoc-te

 • Cơ Sở Vật Chất – K5
 • Giá và phí dịch vụ – K6
 • Đánh giá chung về hài lòng

Phân tích mối liên hệ giữa các yếu tố và các tiêu chí.

 • Yếu tố K1 và các tiêu chí thăm dò B1,B2, B3, B4, B5, B6
 • Yếu tố K2 và các tiêu chí thăm dò B1,B2, B3, B4, B5, B6
 • Yếu tố K3 và các tiêu chí thăm dò B1,B2, B3, B4, B5, B6
 • Yếu tố K4 và các tiêu chí thăm dò B1,B2, B3, B4, B5, B6
 • Yếu tố K5 và các tiêu chí thăm dò B1,B2, B3, B4, B5, B6
 • Yếu tố K6 và các tiêu chí thăm dò B1,B2, B3, B4, B5, B6
 • Yếu tố tổng hợp và các tiêu chí thăm dò B1,B2, B3, B4, B5, B6
 • Tính toán qua phần mềm SPSS và đánh giá

 

 

 

 

mrnguyen

Chuyên vận chuyển hàng Trung Quốc , Mua hàng Trung Quốc, Ủy thác xuất nhập khẩu hàng Trung Quốc. Bùi Văn Nguyên, sinh ngày 12 tháng 03 năm 1987.Hiện nay đang công tác tại Công ty cổ phần đầu tư thương mại và tiếp vận Vĩnh Cát, địa chỉ: HH1A , Linh Đường, Hoàng Liệt , Hoàng Mai, Hà Nội. Chịu trách nhiệm kiểm chứng toàn bộ về nội dung xuất nhập khẩu uỷ thác – vận chuyển hàng Trung Quốc

Trả lời