Thế nào là mua hàng trung quốc chính ngạch

Thế nào là mua hàng trung quốc chính ngạch