Thế nào là vận chuyển chính ngạch và tiểu ngạch

Thế nào là vận chuyển chính ngạch và tiểu ngạch