CO form AHK là một trong những chứng từ quan trọng trong xuất nhập khẩu. Chứng từ này được áp dụng để nhận được các ưu đãi về thuế. Có lẽ với những bạn mới gia nhập ngành hàng thì đây còn là một trong những điều mới mẻ. Vậy để giúp các bạn có cái nhìn khách quan hơn, hôm nay mình sẽ cùng mọi người đi tìm hiểu về CO form AHK.

CO là gì?

Như thường lệ, đầu tiên chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu CO là gì?

CO là chữ viết tắt của Certificate of Origin trong Tiếng Anh. Đây là giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa, nó là một trong những chứng từ quan trọng trong quá trình xuất nhập khẩu. Thông thường với một lô hàng hóa chỉ có thể áp dụng với một mẫu CO duy nhất. Vậy nên bạn phải căn cứ vào lô hàng mình được gửi đi đâu lựa chọn mẫu CO phù hợp.

CO là chữ viết tắt của Certificate of Origin trong Tiếng Anh
CO là chữ viết tắt của Certificate of Origin trong Tiếng Anh

CO form AHK là gì?

CO form AHK là giấy chứng nhận hàng hóa áp dụng đối với các mặt hàng xuất nhập khẩu đi Hồng Kông (Trung Quốc) và các nước trong khối ASEAN.

Các nước áp dụng CO form AHK bao gồm

Hồng Kông (Trung Quốc)

Việt Nam

Lào

Campuchia

Thái Lan

Indonesia

Singapore

Philippin

Malaysia

Brunei

Các văn bản kèm theo

Thông tư 21/2019/TT-BCT thông tư quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do ASEAN – Hồng Kông, Trung Quốc do Bộ trưởng Trần Tuấn Anh lý ngày 08/11/2019, có hiệu lực ngày 23/12/2019.

Văn bản này mình sẽ đính kèm ở phía dưới bài viết.

CO là chữ viết tắt của Certificate of Origin trong Tiếng Anh
CO là chữ viết tắt của Certificate of Origin trong Tiếng Anh

Xin CO ở đâu

Để xin giấy xác nhận CO form AHK bạn có thể đến các cơ quan tổ chức có thẩm quyền để xin. Hiện nay nơi cung cấp giấy chứng nhận CO tại Việt Nam là Bộ Công Thương – một trong những cơ quan tổ chức nhà nước.

Bạn có thể tìm hiểu thêm:Vận chuyển hàng Trung Quốc

Các chứng từ cần có khi xin CO form AHK

Cũng như các chứng từ khác, khi đi xin giấy chứng nhận CO form AHK bạn cần chuẩn bị đầy đủ các chứng từ cần thiết. Các chứng từ này bao gồm:

Mẫu CO form AHK

Hóa đơn thương mại: bản gốc

Tờ khai hải quan hàng xuất khẩu: sao y bản chính áp dụng với doanh nghiệp xuất khẩu

Mô tả hàng hóa: bản gốc

Vận đơn: sao y bản gốc

Tờ khai hải quan hàng nhập khẩu: sao y bản chính áp dụng với doanh nghiệp nhập khẩu

Bản giải trình quy trình sản xuất

Hướng dẫn kê khai CO mẫu AHK xuất khẩu

CO form AHK cần được kê khai bằng tiếng Anh và đánh máy. Nội dung kê khai cần phù hợp với tờ khai hải quan và chứng từ khác như vận đơn, hóa đơn thương mại và biên bản kiểm tra xuất xứ hàng hóa. Nội dung kê khai CO form AHK cụ thể như sau:

 1. Ô trên cùng bên phải “Certificate No.” ghi số tham chiếu (do cơ quan, tổ chức cấp C/O ghi). Số tham chiếu gồm 13 ký tự, chia làm 5 nhóm, với cách ghi cụ thể như sau:
 2. a) Nhóm 1: tên viết tắt Nước thành viên xuất khẩu là Việt Nam, gồm 02 ký tự là “VN”;
 3. b) Nhóm 2: tên viết tắt Nước thành viên nhập khẩu là các nước thành viên AHKFTA, gồm 02 ký tự như sau:

BN: Bờ-ru-nây

MM: Mi-an-ma

KH: Campuchia

PH: Phi-líp-pin

ID: In-đô-nê-xi-a

SG: Xinh-ga-po

LA: Lào TH: Thái Lan

MY: Ma-lai-xi-a

HK: Hồng Kông, Trung Quốc

 1. c) Nhóm 3: năm cấp C/O mẫu AHK, gồm 02 ký tự. Ví dụ: cấp năm 2019

ghi là “19”;

 1. d) Nhóm 4: Mã số của cơ quan, tổ chức cấp C/O, gồm 02 ký tự. Danh mục các cơ quan, tổ chức cấp C/O mẫu AHK của Việt Nam được quy định cụ thể tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư này;

đ) Nhóm 5: số thứ tự C/O mẫu AHK, gồm 05 ký tự;

 1. e) Giữa nhóm 1 và nhóm 2 có dấu gạch ngang “-“; giữa nhóm 3, nhóm 4

và nhóm 5 có dấu gạch chéo “/”.

Ví dụ: Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực Hà Nội cấp C/O mẫu AHK mang số thứ 8 cho một lô hàng xuất khẩu sang Hồng Kông, Trung Quốc trong năm 2019 thì cách ghi số tham chiếu của C/O này là: “VN-HK 19/01/00008”.

 1. Ô số 1: Tên giao dịch của nhà xuất khẩu, địa chỉ, tên Bên/Nước thành viên xuất khẩu (Việt Nam).
 2. Ô số 2: Tên người nhận hàng, địa chỉ, tên Bên/Nước thành viên nhập khẩu.2
 3. Ô số 3: Ngày khởi hành, tên phương tiện vận tải (nếu gửi bằng máy bay thì ghi “By air”, nếu gửi bằng đường biển thì ghi tên tàu) và tên cảng bốc dỡ hàng.
 4. Ô số 4: Để trống.
 5. Ô số 5: Số thứ tự các mặt hàng.
 6. Ô số 6: Ký hiệu và số hiệu của kiện hàng.
 7. Ô số 7:

Số lượng kiện hàng, loại kiện hàng, mô tả hàng hóa (bao gồm mã HS ở cấp độ 6 số; và nếu có, số hiệu hàng hóa, tên hàng hóa, tên nhãn hiệu hàng hóa – brand name). Mô tả hàng hóa phải đầy đủ chi tiết để cơ quan hải quan Nước thành viên nhập khẩu xác định được hàng hóa đó.

Tên của nhà sản xuất và thương hiệu hàng hóa (trademark) phải được ghi rõ.

Tên và nước/bên công ty phát hành hóa đơn bên thứ ba (nếu có)

 1. Ô số 8: Tiêu chí xuất xứ của hàng hóa
 2. Ô số 9: Số lượng (trọng lượng cả bì hoặc trọng lượng tịnh của hàng hóa hoặc đơn vị đo lường khác), và trị giá FOB (trong trường hợp áp dụng tiêu chí RVC); trường hợp hàng hóa xuất khẩu từ một Nước thành viên ASEAN sang Hồng Kông, Trung Quốc không cần ghi trị giá FOB tại ô số 9.
 3. Ô số 10: Số và ngày của hóa đơn thương mại. Hóa đơn thương mại thường là hóa đơn được cấp cho hàng hóa nhập khẩu vào Bên/Nước thành viên 3 nhập khẩu. Cách thể hiện số hóa đơn tại ô số 10 trong trường hợp hóa đơn bên thứ ba thực hiện theo hướng dẫn tại mục 14 Phụ lục này.
Mẫu CO form AHK
Mẫu CO form AHK

Mẫu CO form AHK

 1. Ô số 11:
 2. a) Dòng đầu tiên ghi chữ “Viet Nam” trong trường hợp cấp C/O mẫu AHK hoặc Bên/Nước xuất xứ trong trường hợp cấp C/O mẫu AHK giáp lưng;
 3. b) Dòng thứ hai ghi đầy đủ tên của Bên/Nước thành viên nhập khẩu;
 4. c) Dòng thứ ba ghi địa điểm, ngày tháng năm đề nghị cấp C/O, họ tên, chữ ký của thương nhân đề nghị cấp C/O.
 5. Ô số 12: Cơ quan, tổ chức cấp C/O mẫu AHK ghi: địa điểm, ngày tháng năm cấp C/O, chữ ký của cán bộ cấp C/O, con dấu của cơ quan, tổ chức cấp C/O.
 6. Ô số 13:
 7. a) Trường hợp cấp sau C/O theo quy định tại Điều 22 Thông tư này, đánh dấu “√” vào ô “Issued Retroactively” tại ô số 13.
 8. b) Trường hợp hàng hóa được gửi từ Nước thành viên xuất khẩu để triển lãm tại một Nước thành viên khác và được bán trong hoặc sau thời gian triển lãm vào một Nước thành viên nhập khẩu theo quy định tại Điều 32 Thông tư này, đánh dấu “√” vào ô “Exhibition” tại ô số 13. Tên và địa chỉ nơi diễn ra triển lãm ghi tại ô số 2;
 9. c) Trường hợp hàng hóa được cấp C/O mẫu AHK giáp lưng theo quy định tại Điều 23 Thông tư này, đánh dấu “√” vào ô “Movement Confirmation” tại ô số 13.
 10. d) Trường hợp hóa đơn do bên thứ ba phát hành theo quy định tại Điều 33 Thông tư này, đánh dấu “√” vào ô “Third Party Invoicing” tại ô số 13. Tên và bên/nước của công ty phát hành hóa đơn ghi tại ô số 7, hoặc trong trường hợp không đủ chỗ thì ghi trên tờ khai bổ sung. Số của hóa đơn do nhà sản xuất hoặc nhà xuất khẩu phát hành hoặc số hóa đơn bên thứ ba do thương nhân phát hành đối với hàng hóa nhập khẩu vào Bên/Nước thành viên nhập khẩu được thể hiện tại ô số 10.

đ) Trường hợp cộng gộp theo quy định tại Điều 9 Thông tư này, đánh dấu “√” vào ô “Accumulation” tại ô số 13.

 1. e) Trường hợp hàng hóa đáp ứng quy tắc De Minimis theo quy định tại Điều 12 Thông tư này, đánh dấu “√” vào ô “De Minimis” tại ô số 13.
 2. Các hướng dẫn khác: Ô số 13 có thể được đánh dấu “√” bằng tay hoặc in bằng máy vi tính.

Những lưu ý về CO form AHK

CO form AHK cần được kê khai bằng tiếng Anh và đánh máy

Nội dung kê khai CO form AHK cần trùng khớp với các văn bản chứng từ khác như: vận đơn, tờ khai hải quan,..

Nếu nhận thấy bất cứ sai phạm nào trong việc kê  khai cơ quan hải quan sẽ ngừng tiếp nhận kê khai.

Trên đây là những tìm hiểu của mình về CO form AHK. Có lẽ bài viết cũng khá dài, mình hy vọng với mới tìm hiểu về CO form AHK thì đây sẽ là tài liệu hữu ích đối với bạn. Cảm ơn bạn đã dành thời gian đọc bài viết. Hẹn gặp lại bạn ở những bài viết kế tiếp.

Bạn có thể xem tại :Vĩnh Cát 

Dưới đây là những file mình đính kèm:

2019.11.7 Thông tư AHK

Phụ lục I – Quy tắc cụ thể mặt hàng clean

Phụ lục II – CO mẫu AHK

Phụ lục III – Hướng dẫn kê khai CO mẫu AHK

Phụ lục IV – Danh mục tổ chức cấp CO mẫu AHK

Phụ lục V – Danh mục các thông tin cần thiết

mrnguyen

Chuyên vận chuyển hàng Trung Quốc , Mua hàng Trung Quốc, Ủy thác xuất nhập khẩu hàng Trung Quốc. Bùi Văn Nguyên, sinh ngày 12 tháng 03 năm 1987.Hiện nay đang công tác tại Công ty cổ phần đầu tư thương mại và tiếp vận Vĩnh Cát, địa chỉ: HH1A , Linh Đường, Hoàng Liệt , Hoàng Mai, Hà Nội. Chịu trách nhiệm kiểm chứng toàn bộ về nội dung xuất nhập khẩu uỷ thác – vận chuyển hàng Trung Quốc

Trả lời