Mã HS cho bột giấy từ gỗ hoặc từ nguyên liệu xơ sợi XENLULO khác, giấy loại hoặc bìa loại thu hồi (phế liệu và vụn thừa) giấy và bìa và các sản phận của chúng thì các bạn đã biết. Vậy nay chúng tôi sẽ giúp các bạn biết mã HS sách, báo, tranh ảnh và các sản phẩm khác của công nghiệp in; các loại bản thảo viết bằng tay, đánh máy và sơ đồ và thuế suất hiện nay.

HS sách, báo, tranh ảnh và các sản phẩm khác của công nghiệp
HS sách, báo, tranh ảnh và các sản phẩm khác của công nghiệp

Mã HS sách, báo, tranh ảnh và các sản phẩm khác của công nghiệp in

4905 – Bản đồ và biểu đồ thủy văn hoặc các loại biểu đồ tương tự, kể cả tập bản đồ, bản đồ treo tường, bản đồ địa hình và quả địa cầu, đã in.

4911– Các ấn phẩm in khác, kể cả tranh và ảnh in.

Loại khác:

491191 – Tranh, bản thiết kế và ảnh các loại:

Loại khác, thuộc loại để gắn, dùng cho mục đích hướng dẫn

49119129 – Loại khác

Các bạn muốn quan tâm HS về plastic 

Thuế suất

Thuế giá trị gia tăng (VAT): 10%

Thuế nhập khẩu thông thường: 30%

Thuế nhập khẩu ưu đãi: 20%

Thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt Asean – Trung Quốc (ACFTA): 0%

Thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt Asean (ATIGA): 0%

giấy in ấn phát hành
giấy in ấn phát hành

Chính sách vận chuyển

Căn cứ Nghị định số 25/2018/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Xuất bản, in và Phát hành,

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư ban hành Danh mục hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu trong lĩnh vực in, phát hành xuất bản phẩm.

Điều 1. Danh mục hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu trong lĩnh vực in, phát hành xuất bản phẩm

Ban hành kèm theo Thông tư này Danh mục hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu trong lĩnh vực in, phát hành xuất bản phẩm, bao gồm:

  1. Phụ lục 01: Danh mục hàng hóa theo mã số HS và hình thức quản lý đối với hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu trong lĩnh vực in.
  2. Phụ lục 02: Danh mục hàng hóa theo mã số HS và hình thức quản lý đối với hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu trong lĩnh vực phát hành xuất bản phẩm.

Qua bài viết trên hi vọng trên quý khách sẽ nắm bắt được thông tin về mặt hàng này. Nếu còn bất cứ thắc mắc nào về mã HS sách, báo, tranh ảnh và các sản phẩm khác của công nghiệp in; .Thì quý khách đừng ngần ngại mà hãy liên hệ ngay với hotline: Mr Nguyên 0965216886 để được tư vấn miễn phí.

mrnguyen

Chuyên vận chuyển hàng Trung Quốc , Mua hàng Trung Quốc, Ủy thác xuất nhập khẩu hàng Trung Quốc. Bùi Văn Nguyên, sinh ngày 12 tháng 03 năm 1987.Hiện nay đang công tác tại Công ty cổ phần đầu tư thương mại và tiếp vận Vĩnh Cát, địa chỉ: HH1A , Linh Đường, Hoàng Liệt , Hoàng Mai, Hà Nội. Chịu trách nhiệm kiểm chứng toàn bộ về nội dung xuất nhập khẩu uỷ thác – vận chuyển hàng Trung Quốc

Trả lời