Hoá chất làm trong công nghiệp là chất không thể thiếu trong ngành này. Hoá chất trong công nghiệp này không phải ở Việt Nam cũng có vậy lên nhập khẩu từ nước ngoài. Vậy nay chúng tôi sẽ giúp các bạn biết những mã HS về hoá chất công nghiệp, nếu bạn đang muốn nhập khẩu hoá chất công nghiệp nhưng chưa biết làm thế nào thì các bạn hãy đọc bài viết này nhé.

vận chuyển hoá chất công nghiệp

Mã HS về sản phẩm hóa chất công nghiệp

 • 2922– Hợp chất amino chức oxy (Axit amino, trừ loại chứa 2 chức oxy trở lên, và este của chúng)
 • 29224900 – Loại khác
 • 2918– Axit carboxylic có thêm chức oxy và các anhydrit, halogenua, peroxit và peroxyaxit của chúng; các dẫn xuất halogen hóa, sulphonat hóa, nitro hóa hoặc nitroso hóa của các chất trên.
 • 29182100 – Axit salicylic và muối của nó
 • 2906– Rượu mạch vòng và các dẫn xuất halogen hóa, sulphonat hóa, nitro hóa hoặc nitroso hóa của chúng.
 • 29062100 – Rượu benzyl

Thuế xuất

Người nhập khẩu cần nộp thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng (VAT), cụ thể như sau:

 • Thuế giá trị gia tăng (VAT): 10%
 • Thuế nhập khẩu thông thường: 5%
 • Thuế nhập khẩu ưu đãi: 0%
 • Thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt Asean – Trung Quốc (ACFTA): 0%
 • Thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt Asean (ATIGA): 0%

hoá chất trong công nghiệp

Chính sách về hoá chất công nghiệp

Điều 1. Ban hành danh mục các mặt hàng (kèm theo mã HS) thực hiện kiểm tra chuyên ngành thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

 1. Giao Vụ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan:(i) Định kỳ hàng năm rà soát, cập nhật công bố danh mục các mặt hàng (kèm theo mã HS) thực hiện kiểm tra chuyên ngành thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương; (ii)Kịp thời hướng dẫn và giải đáp những vướng mắc, phát sinh (nếu có) của hoạt động kiểm tra chuyên ngành đối với các danh mục tại Phụ lục 1, Phụ lục 2 và Phụ lục 3 của Quyết định này.
 2. Giao Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan kịp thời hướng dẫn và giải đáp những vướng mắc, phát sinh (nếu có) của hoạt động kiểm tra chuyên ngành đối với danh mục tại Phụ lục 4 của Quyết định này.

Điều 3. Điều khoản thi hành

 1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
 2. Quyết định này thay thế Quyết định số 4755/QĐ-BCT ngày 21 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc công bố Danh mục sản phẩm hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra việc bảo đảm chất lượng, quy chuẩn kỹ thuật, an toàn thực phẩm trước khi thông quan thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương.
 3. Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật được dẫn chiếu tại Quyết định này có sự thay đổi, bổ sung thì thực hiện theo quy định tại văn bản tương ứng được ban hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ; Vụ trưởng các Vụ: Khoa học và Công nghệ, Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Công Thương và các Tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

>>Xem thêm:Thủ tục nhập khẩu khẩu hóa chất – Nghị định và các quy định

Thủ tục nhập khẩu hóa chất công nghiệp

Khai báo hóa chất

Việc khai báo hóa chất sẽ được thực hiện trước khi tàu về 2 ngày khi hàng về không phải đợi khai báo hóa chất.

Hồ sơ khai báo hóa chất cần có để có thông tin gồm:

 • Mẫu đăng ký khai báo hóa chất (thông tư 40/2011/TT-BCT)
 • MSDS
 • Invoice, Packing list

Nơi đăng ký khai báo hóa chất tại cục hóa chất thông qua cổng thông tin một cửa quốc gia.

Hồ sơ hải quan nhập khẩu thông thường bao gồm

 • Sale contract (Hợp đồng mua bán 02 bản)
 • Packing List (Phiếu đóng gói hàng hóa 02 bản)
 • Certificate of origin (Giấy chứng nhận xuất xứ – trong trường hợp người nhập khẩu muốn được hưởng thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt)
 • Các chứng từ khác (nếu có)
 •  (02 bản sao y) Phiếu kết quả phân tích chất lượng của nước xuất xứ cấp cho lô hàng (Certificate of Analysis).
 • (02 bản sao y) Bản tiêu chuẩn công bố áp dụng của đơn vị nhập khẩu.

Qua bài viết trên hi vọng trên quý khách sẽ nắm bắt được thông tin về mặt hàng này. Nếu còn bất cứ thắc mắc nào về sản phẩm của ngành công nghiệp hoá chất và các sản phẩm liên quan. Thì quý khách đừng ngần ngại mà hãy liên hệ ngay với hotline: Mr Thanh Hòa – 0902230900 để được tư vấn miễn phí.

mrnguyen

Chuyên vận chuyển hàng Trung Quốc , Mua hàng Trung Quốc, Ủy thác xuất nhập khẩu hàng Trung Quốc. Bùi Văn Nguyên, sinh ngày 12 tháng 03 năm 1987.Hiện nay đang công tác tại Công ty cổ phần đầu tư thương mại và tiếp vận Vĩnh Cát, địa chỉ: HH1A , Linh Đường, Hoàng Liệt , Hoàng Mai, Hà Nội. Chịu trách nhiệm kiểm chứng toàn bộ về nội dung xuất nhập khẩu uỷ thác – vận chuyển hàng Trung Quốc

Trả lời