Vận liệu điện ảnh hoặc đồ về điện ảnh đều những đồ nhập khẩu từ bên nước ngoài vì vậy nó đều có một mã HS riêng. Dưới đây chúng tôi sẽ đưa ra những mã HS của vận liệu điện ảnh ,sản phẩm điện ảnh và thuế suất của sản phẩm điện ảnh.

Máy quay điện ảnh
Máy quay điện ảnh

Mã HS về vật liệu điện ảnh và điện ảnh

MÃ HS vật liệu điện ảnh: Máy điện và thiết bị điện và các bộ phận của chúng; máy ghi và tái tạo âm thanh, máy ghi và tái tạo hình ảnh và âm thanh truyền hình, bộ phận và phụ tùng của các loại máy trên.

Ống máy quay nhập khẩu
Ống máy quay nhập khẩu

  8523 – Đĩa, băng, các thiết bị lưu trữ bền vững, thể rắn, “thẻ thông minh” và các phương tiện lưu trữ thông tin khác để ghi âm thanh hoặc các nội dung, hình thức thể hiện khác, đã hoặc chưa ghi, kể cả bản khuôn mẫu và bản gốc để sản xuất băng đĩa, nhưng không bao gồm các sản phẩm của Chương 37.

Phương tiện lưu trữ thông tin từ tính:

852329 :Băng từ, có chiều rộng không quá 4 mm:

Loại chưa ghi:

85232919 loại khác

Bạn muốn xem thêm :Hàng Freehand và nhưng điều bạn lắm được

Thuế  suất vật liệu điện ảnh

Thuế giá trị gia tăng (VAT): 10%

Thuế nhập khẩu thông thường: 5%

Thuế nhập khẩu ưu đãi: 0%

Thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt Asean – Trung Quốc (ACFTA):0%

Thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt Asean (ATIGA):0%

Mã HS điện ảnh:

  3706 – Phim dùng trong điện ảnh, đã phơi sáng và đã tráng, đã hoặc chưa có rãnh tiếng hoặc chỉ có duy nhất rãnh tiếng.

370690 – Loại khác:

37069010 – Phim thời sự, phim du lịch, phim kỹ thuật và phim khoa học (SEN)

Thuế suất cho điện ảnh

Thuế giá trị gia tăng (VAT): 5%

Thuế nhập khẩu thông thường: 7.5%

Thuế nhập khẩu ưu đãi: 5%

Thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt Asean – Trung Quốc (ACFTA):0%

Thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt Asean (ATIGA):0%

Trên đây là những mã SH liên quan đến vật liệu điện ảnh và điện ảnh má chúng tôi chia sẻ cho các bạn nếu còn quan tâm thêm điều gì về mã HS hãy liên hệ với chung tôi qua đường link: Vĩnh Cát để dược tư vấn đúng đắn nhất.

mrnguyen

Chuyên vận chuyển hàng Trung Quốc , Mua hàng Trung Quốc, Ủy thác xuất nhập khẩu hàng Trung Quốc. Bùi Văn Nguyên, sinh ngày 12 tháng 03 năm 1987.Hiện nay đang công tác tại Công ty cổ phần đầu tư thương mại và tiếp vận Vĩnh Cát, địa chỉ: HH1A , Linh Đường, Hoàng Liệt , Hoàng Mai, Hà Nội. Chịu trách nhiệm kiểm chứng toàn bộ về nội dung xuất nhập khẩu uỷ thác – vận chuyển hàng Trung Quốc

Trả lời